1. Warsztaty prowadzę w wydzielonej sali, którą mam do dyspozycji 30 min przed i po spotkaniu, w tym czasie w sali nie przebywają dzieci (spotkań nie prowadzę na korytarzu czy świeżym powietrzu).
  2. Spotkania dla 3-4 latków trwają około 30 min, dla dzieci starszych 45 min.
  3. Podczas jednego przyjazdu prowadzę wybrany temat dla wszystkich grup.
  4. Z uwagi na charakter warsztatowy i dobro zwierząt zalecam maksymalną liczbę dzieci w grupie: 15 dzieci w wieku 3-4 lata, 20 dzieci w wieku 5-6 lat, klasa 25 dzieci.
  5. Zdjęcia można robić ale bez użycia lampy błyskowej, podczas spotkania nie można kręcić filmów.
  6. Dzieci oraz opiekunowie przed spotkaniem muszą umyć ręce mydłem i wodą.